Adatvédelmi tájékoztató

promshop.hu üzemeltetője az alábbiakban tájékoztatja a vásárlókat a honlapon történő adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével összhangban.

A jelen adatkezelési tájékoztatót az üzemeltető bármikor egyoldalúan módosíthatja.

Kezelt adatok köre:

felhasználó név, jelszó (regisztráció esetén)

számlázási cím: (számlázási név, irányító szám, város, utca, házszám, emelet, ajtó)

szállítási cím: (szállítási név, irányító szám, város, utca, házszám, emelet, ajtó)

telefonszám(opcionális)

adószám( cégek esetén kötelező)

A megrendelt termékek szállítását esetleges díjjak rendezését, továbbá az ezzel kapcsolatos adatkezelést, a futárcég mint adatkezelő (futárcégek adatvédelmi szabályzata) végzi. A Szolgáltatás megrendelése során felvett, a promshop.hu Általános Felhasználási Feltételekben meghatározott személyes adataidat a futárcég részére átadjuk abból a célból, hogy a szállítási szolgáltatáshoz, a Szolgáltatás pénzügyi elszámolásához kapcsolódó adatokat ne kelljen újra megadnod és a promshop.hu oldalán is kényelmesen tudj a szállítási szolgáltatótól szolgáltatást igénybe venni.

Egyéb célú adatrögzítés: Telefonos beszélgetések nem kerülnek rögzítésre.

Adatkezelés célja, jogalapja:

a honlapról történő vásárlás, javítási szolgáltatás lebonyolításához szükséges információk összegyűjtése. Az adatkezelésre a felhasználó önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználó kifejezett hozzájárulását, mely a honlap használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

adatkezelés célja: a honlapon történő vásárlás, javítási szolgáltatás nyújtásának biztosítása. A felhasznált adatokat csak és kizárólag a megrendelés, javítási szolgáltatás teljesítése, házhoz szállítása,számla készítése céljára használja fel az üzemeltető.

Az üzemeltető a megadott adatokat nem ellenőrzi, azokért csak a felhasználó felelős. A kezelt adatokat az üzemeltető, esetleges alkalmazottai, valamint a kiszállítást végző cég (mint szolgáltató) a Magyar Posta Zrt, DHL Express, FOXPOST Zrt. jogosultak megismerni azokat harmadik félnek nem adják ki.

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az üzemeltető által kezelt rávonatkozó személyes adatokról, valamint azt bármikor módosíthatja is azokat.

Adatkezelés időtartama: a honlapról történő megrendelések a megrendelést követő egy év után törlődnek. A kiállított számlát külső könyvelő végzi melyet a Számtv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a számla kiállítását követő 8 évben megőrzi.

Az üzemeltető kiemelt figyelmet fordít, hogy az adatkezelés során a hatályos nemzeti és nemzetközi adatvédelmi ajánlásoknak megfelelően járjon el. Az üzemeltető a hatályos jogszabályok értelmében adatkezelőnek minősül. Az üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli.